SVAR:  Semester är till för vila och återhämtning och för att bryta en huvudsemester krävs speciella skäl, som att verksamhetens behov av personal inte kan tillgodoses på annat sätt än att huvudsemestern bryts för en eller flera arbetstagare. APT är inte att betrakta som speciella skäl. I detta fall följer din arbetsgivare reglerna i nuvarande semesterlag.