– Vi valde lägstlönehöjningar fullt ut, eftersom det här är ett låglöneområde, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
  Menar du att ni hade att välja på jämställdhetspott eller sämre höjningar av lägstalönerna?
  – Ja, så är det.
  Kommunal ser tre förändringar i anställningsvillkoren som en framgång:
  • En del av sysselsättningsgraden ska fastställas.
  • Uppsägningstid på minst 14 dagar införs för alla.
  • Enskilda överenskommelser där ob- och övertidsersättning skrivits bort ska kunna sägas upp av arbetstagaren.

I stället för varierad sysselsättningsgrad som många assistenter haft tidigare ska det nu framgå i anställningsavtalet en förmodad sysselsättningsgrad, för en viss period. Det blir en slags grundlön. Om assistenten jobbar mer än detta kommer det på nästa lön.
  – Jag har lite svårt att se hur det ska lösas rent praktiskt.  Det var synd att Kommunal inte fick igenom det här med månadslön, säger Stefan Kärn, personlig assistent vid ett assistansföretag i Mora.
  Vårdföretagarna kan inte riktigt redogöra för hur detta kommer att bli i praktiken.
  – Vi kom överens om detta väldigt snabbt i slutet. Men vi har inte satt någon gräns för hur låg den fastställda sysselsättningsgraden ska vara, säger förhandlingschef Maria Sundling Grundtman.
  Enligt Kommunal står det i avtalet att den största delen av sysselsättningsgraden ska vara fastställd och att skillnaden mellan den och den verkliga tid man arbetar ska vara så liten som möjligt.

Med det nya avtalet ska de tidsbegränsat anställda assistenterna inte kunna bli uppsagda och tvingas gå samma dag, som fallet varit tidigare, med vissa undantag. Nu införs 14 dagars uppsägningstid för dessa. För fast anställda gäller som tidig­are minst en månads uppsägningstid, beroende på anställningstid.
  – Det är ju en framgång med tanke på att det var noll dagars uppsägningstid innan, säger assistenten Stefan Kärn.
  Lönenivån höjs med 3,3 procent, övriga ersättningar med 3,2 procent. Höjningen av lägstalönerna med 644 kronor är ett lyft med 4,1 procent. Ändå håller sig kostnaden för avtalet på de 2,6 procent som Svenskt Näringsliv är så måna om. Det beror på att avtalet är på 15 månader samt att även en försämring införts i villkoren.
  – Vi tog bort uppsägningstiden på en månad vid provanställningar i stället. Nu är den bara två veckor, säger Maria Sundling Grundtman, Vårdföretagarna.

Så blev avtalet

 Kommunal krävde:  Så här blev det:
• Löneökningar med
860 kronor.

• 644 kronor.

• Jämställdhetspott på
100 kronor.
• Ingen jämställdhetspott.
• Höjda lägstalöner med
860 kronor.
• 644 kronor.
• Övriga ersättningar, som ob, jour etc. ska höjas procentuellt som lönerna. • Lönerna höjs med 3,3 procent. Övriga ersättningar med 3,2 procent.
• Ersättning för tid mellan delade turer. • Ingen ersättning.
• En månads uppsägningstid för tidsbegränsat anställda. • 14 dagars uppsägningstid.
• Månadslön. • Ingen månadslön, men viss del av sysselsättningsgraden ska fastställas.
• Föräldrapenningtillägg 180 dagar oavsett anställningsform och anställningstid. • Inga förändringar.
• Meddelarfrihet. • Ingen meddelarfrihet.