– Förslaget är väldigt ofärdigt, själva jobbet tar vid nu. Men vi är överens om två spår. Det ena handlar om de som gått omvårdnadsprogrammet. Det andra spåret är riktat till personer långt från arbetsmarknaden, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

När det nya löneavtalet blev klart presenterade parterna också lite överraskande en principöverenskommelse om introduktionsanställningar.
Den ena formen ska gälla endast i vård- och omsorg.
  Ungdomar som gått färdigt omvårdnadsprogrammet erbjuds ytterligare ett ”läroår” med 75 procents arbete och lön och 25 procents utbildning. De lovas därefter fast jobb. Hur omfattande det blir, hur många platser det kan bli frågan om, vet ingen i dag.
  Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation ser det som att kommunerna måste ta ett nationellt ansvar för välfärden.
  – Vi har ett ansvar att blicka framåt och se hur man kan försäkra sig för att få kompetens framöver också.
  Parterna ska återkomma senast i höst med ett färdigt avtal med alla detaljer på plats.
  Kommunal har kämpat länge för särskilda ungdomsavtal i vården, enligt ordförande Annelie Nordström, och hon ser det som en facklig framgång.

Den andra delen, som handlar om att få in personer som har svårt att annars få jobb, tvingades facket gå med på mer eller mindre motvilligt. Det är en beställning från regeringen och i princip allt återstår att lösa.
Men personer, främst ungdomar, som står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas ett-årsanställning med 75 procent av ingångslönen, där 25 procent av tiden ska vara någon form av utbildning. Efter att året är slut finns det inga garantier för att de får fortsätta. Vilka yrken eller branscher det rör sig om är inte bestämt.
  Kommer alla nyanställningar att göras i den här formen?
  – Nej, det är absolut inte tänkt så, säger Annelie Nordström.
  Kommunal pratar ofta om de otrygga anställningarna i kommuner och landsting, bidrar ni inte nu till ytterligare en otrygg anställningsform?
  – För dem som får ett ”läroår” som sen går över i tillsvidareanställning så är det ett stort steg bort från otrygga anställningar. När det gäller den andra delen är vi egentligen bara överens om att vi ska göra någonting.
  Både IF Metall och Handels har tidigare träffat liknande avtal.

Introduktionsanställningar 

• För nyutexade undersköterskor motsvarar 75 procent av den nya lägstalönen från och med i höst, för dem med utbildning, 13 815 kronor.
• För dem som är outbildade motsvarar 75 procent av lägstalön 12 540 kronor.