Det hon reagerar mest på är att man är färdigutbildad efter omvårdnadsprogrammet och då ska man ha 100 procents lön.
  – Ett lärlingssystem kan säkert vara bra för dem som inte passar till att plugga.
  Men är det inte bra att bli lovad fast jobb efter ett år?
– Jo, men jag tror inte att det är något problem att få fast jobb ändå. Men det kanske är annorlunda utanför Stockholm.
  Tror du inte att det här kan locka fler till vårdutbildningar?
  – Jag tror inte att man lockar folk till vården med 75 procents lön det första året.
  Vad borde man göra då?
  – De ska höja lönerna i stället. Att vårdyrket är mindre lockande för ungdomar är ju för att det inte är så jättebra löner.