Det var ett soligt men blåsigt Malmö som mötte Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Nationalekonomen Magdalena Andersson höll sitt första tal i rollen i ett välfyllt Folkets park, och betonade vikten av att skapa fler jobb. Det kommer också vara huvudbudskapet i Socialdemokraternas budgetmotion som presenteras på onsdagen. Ett område som framhålls är vikten av en fungerande välfärd, med en god äldreomsorg och barnomsorg även på kvällar, nätter och helger.

– Ska en arbetslinje fungera måste välfärden fungera. Men vi får rapporter om att människor går ned i arbetstid för att vårda anhöriga. Då får vi färre arbetade timmar och jämställdheten går kräftgång eftersom det är kvinnorna som går ned i tid, säger Magdalena Andersson.
Det handlar om var och ens frihet, menar hon också. Bara den som ska försörja sig själv kan göra egna val. Men några mer konkreta förslag på hur S politik på området kommer se ut framöver kan Magdalena Andersson inte ge.
– Vi har inga summor, det är inte en sån budget. Men Socialdemokraterna kommer alltid ha mer pengar till kommunerna.

Två andra delar ur budgetmotionen lyftes fram under talet i Malmö, ungdomskontrakt och en ny innovationspolitik. S vill bland annat se ett innovationspolitiskt råd som ska knytas till statministern. De vill också använda sig av de offentliga upphandlingarna på ett annat sätt, där man kan upphandla lösningar som inte finns än för att skapa innovationer. Ett exempel skulle kunna vara nya energilösningar.