– Det är klart att jag skulle kunna säga att skillnaden mellan 2,6 procent och 3 procent är en jämställdhetssatsning, det är vad Handels har gjort. De har påstått att de har gjort en jämställdhetssatsning men det finns inget protokoll där det står. Det beror på vad man har lust att redovisa, sade Kommunals ordförande Annelie Nordström vid den gemensamma presskonferensen med SKL på söndagsförmiddagen. Hon syftar då på de 2,6 procent som industriförbunden fick och som sedan ansetts som ett ”märke”” för övriga förbund. De 650 kronorna i Kommunals avtal motsvarar 3 procent.

Till skillnad från Handels, som sade sig få igenom en jämställdhetspott, höjs lägstalönerna lika mycket i Kommunals avtal, med 650 kronor. I procent motsvarar det höjningar på 3,7 respektive 4 procent, beroende på om man är utbildad eller inte.
  Annelie Nordström kommenterade syrligt hur industrin och det statliga medlingsinstitutet styrt förutsättningarna för den här avtalsrörelsen.
  – Under rådande omständigheter så kan vi vara nöjda med det här avtalet. Den här avtalsrörelsen har gått till så att industrins parter satte märket och när märket var satt så offentliggjorde Medlingsinstitutet sin uppfattning. Och det är något vi har fått förhålla oss till i våra förhandlingar. Men det är något vi inte till fullo accepterar men som inte varit möjligt att under pågående avtalsrörelse göra någonting åt.

Enligt arbetsgivarsidan håller sig också avtalet inom märket med en kostnad på 2,6 procent.
  Orsaken till att man kan säga det är att det nu för första gången på många år saknas individgarantier i avtalet, vilket innebär att ingen är garanterad löneökning över huvud taget.
  Hur kan Kommunal försäkra sig om att de allra flesta får en löneökning?
 
– Genom gott fackligt arbete på arbetsplatserna och ute i kommunerna, säger Annelie Nordström.
  Dessutom är parterna överens om att införa en ny anställningsform där ungdomar och andra som står långt från arbetsmarknaden i ett år får 75 procent av lägstalön.
  – Vi har tänkt oss i första hand ungdomar som den grupp vi riktar oss mot. Men det kan i princip vara vem som helst som står en bit från arbetsmarknaden som får möjlighet att få en yrkesintroduktion på det här sättet, sade Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Anneli Nordström påpekade att detta är en principöverenskommelse. Hur avtalet ska se ut blir klart först till hösten. Tanken är ett avtal som ska innehålla två spår. Det ena är för ungdomar som gått omvårdnadsprogrammet, som får ytterligare ett ”läroår” som Nordström uttryckte det. De ska garanteras fast jobb efter detta år.
  Det andra spåret, som arbetsgivarsidan pratade mer om, handlar om personer som stått långt från arbetsmarknaden. De ska inte garanteras jobb efter ett år. I båda fallen gäller alltså 75 procent av lägstalön.
  Kommunal pratar ofta om de otrygga anställningarna i kommuner och landsting, bidrar ni inte nu till ytterligare en otrygg anställningsform?
 
– För dem som gått utbildning och får ett ”läroår” som sen går över i tillsvidareanställning så är det ett stort steg bort från otrygga anställningar. När det gäller den andra delen är vi egentligen bara överens om att vi ska göra någonting. Exakt hur det ska se ut, vad det ska innehålla är vi inte klara med, sade Annelie Nordström

Kommunal fick delvis igenom kravet om begränsningar av visstidsanställningar.  En regel införs i avtalet som gör att det inte går att stapla visstidsanställning och vikariat på varandra i mer än 3 år, utan att det övergår i fast anställning.
  Kommunal hade yrkat på en begränsning på två år.
  – Vi tycker att de olika komponenter som finns med i det här avtalet när det gäller både visstidsanställningar och ingångslöner och även arbetskläderna är en tydlig riktning som förbättrar för den kvinnodominerade sektorn i kommuner och landsting, säger Annelie Nordström.

Behovet av arbetskläder ska parterna inventera gemensamt i en arbetsgrupp. Även frågan om delade turer flyttas till en arbetsgrupp, den som sedan tidigare jobbar med heltidsfrågan.
– Den arbetsgruppen har fått ett tilläggsdirektiv kan man säga, säger Nordström.
  Nu ska det ske lokala förhandlingar om löneutrymmet. Och först när det är klart kan de nya lönerna betalas ut. Det kan i många fall säkert dröja till efter sommaren.
  Avtalet är på ett år och gäller retroaktivt från och med den 1 april till 31 mars nästa år. Omkring en halv miljon kommun- och landstingsanställda berörs av avtalet, varav cirka 350 000 är medlemmar i Kommunal.

 

Nya avtalet

• Löneökningarna är på 650 kronor, eller tre procent.
• Lägstalönerna höjs med 650 kronor. Detta sker först i höst, från och med den 1 september.
• Ingen individgaranti.
• Visstidsanställningar begränsas till tre år.
• Övriga ersättningar, som ob, jour och dylikt höjs med 2,6 procent och det sker först den 1 september.
• Principöverenskommelse om introduktionsanställningar. Blir klart exakt hur i höst. Riktar sig dels mot ungdomar som gått omvårdnadsprogrammet. De ska efter introduktionsanställningen på ett år garanteras fast jobb. Men introduktionsanställning ska också vända sig till dem långt från arbetsmarknaden, de garanteras inte jobb efter ett år.
• Avtalet är ettårigt, gäller från den 1 april i år t o m 31 mars 2013.
• En arbetsgrupp ska inventera behovet av arbetskläder.
• En redan existerande arbetsgrupp ska se över problemen med delade turer.