En ökning med 3 procent eller 650 kronor i månaden minskar inte lönegapet mellan män och kvinnor under detta avtalsår. Jämfört med Byggnads kommer det att vidgas, om man ser till genomsnittet. Det är beklagligt att just kommunernas arbetsgivarna så hårdnackat motsatt sig den jämställdhetspott som skulle kunna minska skillnaderna mellan mansdominerade och kvinnodominerade förbund! Handelns arbetsgivare verkar ha en annan syn just här. Eller så handlar det, som Kommunals ordförande Annelie Nordström sa, om en tolkning av den skillnad mellan ”märket” och industriprocenten som även Kommunal fått. Hursomhelst är Handels mindre med färre kvinnor att satsa på. SKL borde tänka mer framtidsinriktat, en jämställdhetsdel av lönen hade varit progressivt! Medlingsinstiutets uppdrag borde gälla även strukturella löneklyftor. Kommunal har fört en kamp med många motståndare. 

 Men för de lägst avlönade är avtalet ett steg framåt, för dem blev ökningen 3,7 och 4 procent, även om deras löneökning infaller senare, 1 september, än för de övriga, som får löneökningarna från 1 april.

Att Kommunal, till skillnad från exempelvis Handels drev igenom högre procent för lägstalönerna är utmärkt. Lön är status och det är helt nödvändigt för att få unga att tro på en framtid med utveckling inom offentlig sektor. Kommunal krävde för alla 860 kr plus 100 kr i jämställdhetspott. Det hade varit underbart, men knappast sannolikt att arbetsgivarna skulle säga ja rakt av till allt.

De introduktionsanställningar med 75 procent av lönen, och 25 procent av tiden som arbetsplatsförlagd utbildning och handledning för unga, som parterna enats om kan också fungera, om det inte blir en lönefälla, utan ett sätt att ge de oerfarna unga både chans till jobb och nödvändig inskolning. Att vårda människor måste bli lika statusfyllt som att sköta exempelvis datorer. Vad skrivningen om den förenklade provanställningen innebär återstår att se. 

KA har i en lång rad artiklar beskrivit otrygga villkor för visstidare.Var femte kommunalare i landet har en sådan anställning.  KA har även visat att Kommunals villkor i avtalen för kommuner och landsting i många fall är sämre än för övriga LO-förbund, även om exempelvis IF Metall i stället har fått se många jobb överförda till bemanningsbranschen. I avtalet har villkoren för visstidsanställda glädjande nog förbättrats. Nu går det inte längre att stapla olika visstidsanställningar och vikariat på varann i 4 år, utan efter tre år är det stopp. Det är ett steg i rätt riktning, i en bransch där missbruket och utnyttjandet av timavlönade och korttidsanställda är stort.

Parterna är överens om att visstidsanställningar på sikt ska minska och antalet heltider öka, och man får hoppas horisonten här inte är oändlig utan att det sker i närtid. Det är lovande att den arbetsgrupp som redan finns även ska jobba för att skapa sammanhållna arbetsdagar och minska förekomsten av de delade turerna, som bidrar till att öka stress för dem som jobbar så, enligt färsk forskning. Arbetsgruppen var inte så aktiv förra avtalsperioden, och har ett tufft arbete framför sig, för att få landets kommuner med på banan.

På pluskontot finns även att Kommunal och SKL kommit överens om förbättringar kring TFA (Trygghetsförsäkring arbetsskada) som innebär att den tidigare självrisken är borttagen och att försäkringen gäller från första dagen.

Sammantaget kommer allt högre krav att ställas på de lokala löneförhandlarna. De 650 kronorna saknar individgarantier, något arbetsgivarna krävt för alla berörda förbund. Här gäller det att vara på tå lokalt och tänka på fler än de fastanställda. Kommunal har tydligt markerat att de visstidsanställdas villkor är viktiga. Det ökar chanserna för tryggare villkor för flera.
Kommunal är numera på hugget för att rekrytera medlemmar. Just nu går det uppåt. Och varje medlem är viktig. För det är den samlade styrkan, kommunalarnas engagemang och känsla för det gemensamma som avgör trygghet och bra villkor för framtiden.

Fotnot: Handels avtal gav butiksanställda totalt 710 kr och lagerarbetare 685 kr. Jämställdhetspott beräknades av Handels till 70 kr av detta. Ingångslönerna höjdes inte lika mycket.

Extra PS: Alla arbetsgivare hävdar att avtalet kostade 2,6 procent, varken mer eller mindr, det här är matematik i den avancerade förhandlarklassen. Sen handlar det om hur pengarna fördelats. Personligen tycker jag det är extra hedervärt att Kommunal gick mot strömmen och värnade om de lågavlönade.. Att säga att Handels exempelvis ”fick mer” är knappast korrekt. DS