Avtalet löper ut på måndag den sista april. Kommunals avtalsdelegation har varit inkallad sedan i torsdags. Och har fått boka om sina hotellrum. När förra avtalet slöts för två år sedan höll förhandlingarna på långt in på natten.

– Det finns inget som tyder på att de är på väg hem, säger Emma Nilsson.
Läget bekräftas av SKL.
– Diskussionerna förs tills vi får ett avtal, säger Claes Bertilsson, SKL:s pressekreterare.

Arbetsgivarnas delegation är inte samlad men är i beredskap. Kommunals avtal med SKL är inte det enda som går ut den sista april. Och under helgen förhandlar SKL med bland annat Vision.
Kommunal har krävt löneökningar på minst 860 kronor eller 3,5 procent samt 100 kronor till en jämställdhetspott. Flera andra krav gäller tryggheten för visstidsanställda, högre jourersättning, fria arbetskläder, att delade turer begränsas och att takten ökas i arbetet att införa rätt till heltid.

– Det förs en fortlöpande dialog om olika frågor som gäller avtalen. Det finns fortfarande saker att diskutera, säger Claes Bertilsson.
Förhandlingarna gäller 355 000 kommunalare anställda i kommuner, landsting samt Pacta-företag.