Det tyder på att det inte blir någon avtalsuppgörelse med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, under fredagskvällen.
  – Det tror jag inte. Så långt kan jag nog sträcka mig. Men förhandlingarna kommer att fortsätta under kvällen, säger Kommunals pressekreterare Dan Lundqvist Dahlin.
  Har SKL lämnat ett nytt bud?
– Bud är ett för starkt ord. Diskussionerna pågår hela tiden mellan parterna.
  Det är inte bestämt om de avtalsdelegerade kommer att vara kvar i Stockholm även under söndagen.
  Kommunalarbetaren har inte lyckats nå någon representant för arbetsgivarsidan.

Det gällande avtalet sträcker sig till måndag den 30 april.
  Avtalet är det största på svensk arbetsmarknad och omkring en halv miljon kommun- och landstingsanställda berörs.