– Vi är överens om att vi ska prata om det. Vi ska se som vi kan hitta en lösning som vi kan presentera för finansminister Anders Borg (M). Och det ska vara klart när regeringen håller på med sin budgetprocess i september, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Regeringen har, under ledning av Anders Borg, sedan i höstas haft kontinuerliga samtal med arbetsmarknadens parter. Finansministern har uttryckt önskemål om att parterna ska hitta sätt som underlättar för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden
  Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, ser vissa svårigheter.
  – Kommunals grupper har ju kvalificerade omvårdnadsarbeten. Det är inte bara att ta nån ungdom rakt upp och ner och sätta in den. Det behövs både handledning och utbildning. Men kan vi hitta nån modell som kombinerar arbete och studier så är det väldigt intressant.

Frågan om ungdomsavtal och ungdomslöner har varit infekterad och Kommunals reaktioner har varit olika.
  Först ut var IF Metall som 2010 avtalade om så kallad yrkesintroduktion. Inga protester från Kommunal. Sedan gick Folkpartiet ut och krävde särskilda ungdomslöner. I härdigast var Folkpartiet i Sollentuna kommun, som till och med kallade Kommunal till förhandlingar. Men där blev det tvärnej från Kommunal. Sollentunas folkpartistiska kommunalråd, Lennart Gabrielsson, även förste vice ordförande i SKL, tycker att det är bra om det blir en central uppgörelse. Men han ångrar inte att Sollentuna tog initiativet.
  – Min tanke var att kunna visa hur sådan här avtal ska kunna se ut för att bryta lite ny mark, säger Lennart Gabrielsson.
  Tror du att det är möjligt att få till ett centralt avtal?
  – Det går ju uppenbarligen att komma överens med andra fack om en sådan här lösning så jag förstår inte varför det inte skulle gå att göra det med Kommunal.

Nyligen träffade LO-förbundet Handels en uppgörelse om yrkespraktik i tolv månader för ungdomar som gått handelsprogrammet på gymnasiet. Kommunal hade inga invändningar.
  – Det är en form av arbetsplatsförlagd utbildning. Och det är en modell som passar för Handels.  Men vi är inte kallsinniga till någon form av arbetsplatsförlagd utbildning, säger Lenita Granlund.
  För några dagar kom även ett förslag från Socialdemokraterna på samma område. Partiet vill ha ungdomskontrakt för dem som inte har fullgjort gymnasiet.
  SKL:s Ingela Gardner Sundström ser det som att kommunerna måste ta ett nationellt ansvar för välfärden.
  – Det här är inte primärt grundat på starka önskemål från kommunerna. Vi har ett ansvar att blicka framåt och se hur man kan försäkra sig för att få kompetens framöver också.

Olika förslag om ungdomsavtal

• Sollentuna ville att ungdomar upp till 24 år skulle anställas på ungdomsavtal som ger dem en lön som motsvarar 75 procent av lägstalön i det centrala avtalet. Det skulle för Kommunals medlemmar bli 12 052 kronor/månad.
• IF Metall har ett avtal om yrkesintroduktion för unga under 25 år som ger den anställde 75 procent av ingångslönen i Teknikavtalet (motsvarar 12 481 kronor).
• Handels har avtal om yrkespraktik. Praktiken är på 12 månader för dem under 21 år som gått handelsprogrammet på gymnasiet och ger 75 procent av lägstalön vilket innebär 14 100 kronor.
• Regeringen har tillsatt en utredning om lärlingsprovanställning, som ska underlätta för ungdomar upp till 23 år att komma in på arbetsmarknaden. Den utredningen ska vara klar i höst.
• Socialdemokraterna föreslår ungdomskontrakt upp till 25 år för dem som inte fullgjort gymnasiet där det ska vara avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid.