– Det är ett Klondyke med allt från företag som importerar arbetskraft och låter dem sova på golvet i någon liten skrubb till stora seriösa aktörer, säger Lars Fischer, ombudsman på Kommunal, som har följt utvecklingen inom företag som använder rutavdrag länge.

De senaste fem åren har antalet privata företag som på olika sätt hjälper äldre i hemmet ökat. Det är LOV – Lagen om valfrihet samt möjligheten till rutavdrag som har förändrat arbetsmarknaden. Ökningen blir tydlig när man tittar på hur många företag som startade inom den bransch hemtjänsten tillhör innan förändringarna och efter dem.  2006, året innan rutavdraget infördes, startades 48 företag, förra året var det 151. Mest ökar aktiebolagen, där finns sextio procent av de företag som startat under de sista två åren. Det är också hos dem som de flesta anställda finns. Av drygt 6 300 privatanställda i sektorn finns närmare 5 800 hos dem.

Enligt både Lars Fischer och arbetsgivarorganisationen Almega är det många av de nya företagen som saknar kollektivavtal. Det gör det svårt att ha koll på de anställdas arbetsvillkor.
  – De oseriösa företagen kan betala sina anställda vad de vill och behöver inte betala övertid. Det gör att det blir svårare för de seriösa med kollektivavtal att konkurrera. Min bild är att det är många anställda som har timanställningar, säger han.
  Statistik ur Socialstyrelsens äldreguide styrker den uppgiften. Enligt deras siffror är de timavlönade så många som 33 procent hos de privata företag som erbjöd hemtjänst till svenska kommuner 2010. Det kan jämföras med samma siffra för den kommunala hemtjänsten som är 15 procent.

Lars Fischer menar att det ökade antalet timanställda är en oundviklig utveckling.
  – Det är hårdare konkurrens mellan företagen när det är fler på marknaden. Det får den följden och dessutom är företagen inte heliga i sina branscher längre. Fler företag arbetar inom många områden, säger han och pekar bland annat på att många hemtjänstföretag erbjuder ruttjänster och att en del städföretag erbjuder en del annat som trädgårdsskötsel.

Timlön vanlig i privat hemtjänst

• I den kommunala hemtjänsten är andelen timanställda 15 procent.
• Bland de privata företag som erbjuder hemtjänst till svenska kommuner är andelen timanställda 33 procent.