Hemfrid har enligt egna uppgifter över 1 200 anställda och är ett av de stora företagen som utför hushållsnära tjänster. De har valt att ge alla anställda visstidsanställningar även om många inte är anställda på heltid.
  – Vi har valt bort timavlönade. Det blir bättre kontinuitet för oss, de anställda och våra kunder när vi vet vilka anställda vi har, säger företagets vd Åsa Andersson Antelli.

Redan vid starten 1996 valde företaget också att teckna kollektivavtal med Kommunal. Till stor del handlade det om att visa att Hemfrid tog avstånd från den svarta städmarknaden.
  – För oss var det en viktig markering att det här företaget är seriöst.

Så kollar du arbetsgivaren

• Arbetsgivare med kollektivavtal betalar pension och avtalsförsäkring för dig, det ger extra skydd vid exempelvis sjukdom eller arbetsskada.
• Innan du börjar jobba hos ett företag: Kontrollera att de har kollektivavtal med något fackförbund. Lättast gör du det genom att kontakta din sektion.
• Företag som inte har kollektivavtal kan betala försäkringar för anställda till FORA – ett servicebolag som har hand om avtalsförsäkringar åt privata företag.
• Är du anställd kan FORA berätta vilka försäkringar som finns inbetalade för dig, ring kundtjänst 08-7874010.