Du menar att kundvalsmodellen som LOV i kombination med möjligheten att göra Rutavdrag på sikt riskerar att försämra den kommunala hemtjänsten. Hur då? 
  – Framförallt de resursstarka kan komma att välja bort den kommunala hemtjänsten. Hos de privata företagen kommer de som har råd att få möjlighet att ”toppa” den biståndsbedömda hemtjänsten. Vinnarna är de som kan köpa sig fria från biståndsbedömning och få hjälp med exakt det de vill själva. I stället för exempelvis nöja sig med att få ett rum städat av hemtjänsten kan man betala sig till att få hela lägenheten städad.

 Marta Szebehely.Marta Szebehely.
Foto Agnes Stuber

Varför är det ett problem att de som har råd köper tjänsterna själva?
  – Medelklassens vassa armbågar behövs för att hålla uppe kvaliteten. De ställer krav. Högutbildade har lättare att ta till sig information och större förutsättningar att hitta de bästa utförarna. Det blir en vinst för den enskilda, men en förlust för systemet.

Du har sagt att kundvalsmodellen gör verksamheterna mer sårbara när det blir fler små utförare på marknaden. Vad får det för följder för personalen?
  – Det kan räcka med att några brukare med högt beviljat hjälpbehov hamnar på sjukhus eller dör för att ändra behovet av arbetskraft. Många utförare gör därför att det blir fler timanställda.