En av de största förändringarna är privatiseringen. Både LOV och rut har bidragit till att andelen anställda i privatsektor som arbetar med exempelvis hemtjänst ökar. Ändå finns inte några undersökningar om förändringen haft en positiv eller negativ inverkan på personalens arbetsvillkor.

Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att följa utvecklingen på marknaden, men uppdragen har nästan uteslutande handlat om företagens och brukarnas villkor.
  Cecilia Eek är utredare på Socialstyrelsen. Hon arbetar just nu med en rapport om skillnader mellan privat och offentlig vård och omsorg.
  – Nej, det finns nog ingen som har tittat på det utifrån den vinkeln, säger hon.

Marta Szebehely är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet (se artikel här)och en av auktoriteterna på svensk äldreomsorg. Inte heller hon kan peka på någon utredning ur personalens perspektiv.
  – Nej, men det vore intressant att göra en, säger hon.