Tvångssyndrom – vad är det?
Tvångssyndrom innebär tvångstankar och tvångshandlingar. Tankarna handlar ofta om en överdriven rädsla för att döda eller skada andra.
Handlingarna kan vara att räkna saker, tvätta sig eller kolla att spisen är avstängd många gånger. Tvånget styr ens liv, stressar och ger ångest.
Tvångssyndrom kallas också OCD, vilket står för ”obsessive compulsive disorder”.

Hur vanligt är det?
De flesta människor har någon sorts tvångsbeteende. Man kollar till exempel spisen en extra gång innan man reser bort, fast man egentligen vet att den är avstängd.
  För att det ska klassas som tvångssyndrom krävs att man känner starkt obehag eller ångest, att tvångshandlingarna tar mycket tid och att det påverkar ens möjligheter att leva normalt. 2 av 100 har så stora problem att det klassas som tvångssyndrom.

Hur får man det?
Det är ett samspel mellan miljö, biologi och personlighet. Tvångssyndrom börjar ofta tidigt i livet, från ungefär sju års ålder. Det debuterar sällan efter 35. Ofta kommer symtomen smygande.

Vad gör man?
Behandlingen består av läkemedel och/eller terapi.
KBT, kognitiv beteendeterapi: Tillsammans med en terapeut arbetar man med sina tankar och beteenden. Man gör övningar, till exempel att stänga av spisen och gå ut direkt, utan att kolla en extra gång.
Läkemedel: Framförallt anti-depressiv medicin av typen SSRI.
Behandlingen kan få besvären att minska eller upphöra, men den fungerar inte på alla. Vissa blir symtomfria efter en tid även utan behandling. Det är vanligt att man har bättre och sämre perioder, och ofta minskar besvären när man blir äldre.

Många tiger
De som har tvångssyndrom vet att deras tankar är orealistiska och handlingarna orimliga. Många känner sig dumma och försöker dölja sina problem – och lyckas ofta med det. Även små barn smyger med sina tvångshandlingar.

Här finns hjälp
På Svenska OCD-förbundet Anankes webbplats finns mycket information och bra kontaktuppgifter.
www.ocdforbundet.se

Fem exempel på tvångstankar

1. Renlighetsfixering – man tvättar sig själv, sina kläder, sitt hem.
2. Rädsla att skada andra.
3. Räkneritualer, ordnande av föremål, symmetritvång – till exempel: om jag gör en sak med vänster hand måste jag göra likadant med höger.
4. Samlartvång.
5. Sexuella och religiösa tvångstankar.