Facken kräver bättre villkor för visstidsanställda. KA:s jämförelse visar att visstidsanställda kommunalare i kommuner och landsting har sämst stöd i avtal när det gäller anställningstrygghet och löneökningar.
  Facken kräver att tiden som visstidsanställd ska begränsas till högst två år. I Handels nya avtal begränsas visstidsanställningar till ett år och vikariat till två år. Det kan alltså ta tre år innan jobbet blir fast.
  – Visstiden är maximerad till ett år. Våra medlemmar har visstid som staplas i tre, fyra och fem år.  Nu kan man bara ha det ett år. Gubbaförbunden har redan bra skrivningar, säger Tommy Tillgren, Handels.

KA:s jämförelse av de största avtalen i åtta LO-förbund visar också att de mansdominerade facken har avtal som är bättre.  IF Metall har en begränsning av visstidsanställningar.
  – Konsekvensen blir att de får en tillsvidareanställning när det närmar sig tolv månader, säger Tomas With, IF Metall.
  Men han konstaterar att anlitandet av bemanningsföretag har ökat i stället.
  Tidigare var Kommunal ensamt om att ha undantag för den så kallade företrädesrätten i sitt avtal. Men Handels nya avtal gör det också möjligt att frångå rätten till återanställning för tidsbegränsade anställningar som är kortare än 14 dagar. KA berättade i nr 5/12 om Skellefteå, där facket hävdar att detta är orsaken till att var femte är timavlönad. Nu kräver Kommunal att 14 dagar minskas till sju.

Några fack har särskilda skrivningar som gör att visstidsanställda får del av löneökningarna. Men inte Byggnads.
  – Nej, om man börjar med särskrivningar så öppnar man ju för att de ska behandlas på ett annat sätt, säger Torbjörn Johansson, Byggnads.
  I Kommunals avtal med SKL står det att löneöversynen gäller tillsvidareanställda.
  – Vår bild är att arbetsgivaren inte har tillämpat den regeln. Det som sker är att visstidsanställda hamnar närmare lägstlönen än tillsvidareanställda. Det kan bero på flera saker, säger Johan Ingelskog, chef för Kommunals enhet arbetsrätt och kollektivavtal.

KA:s jämförelse visar också att Kommunals avtal är sämre för den kvinnodominerade offentliga sektorn än för den mansdominerade bussbranschen.
  – Det handlar om traditioner. När vi tecknade avtal hade det funnits andra privata parter. Det får smittoeffekter, säger Johan Ingelskog.
  Kommunal är sämst på flera punkter. Beror det på att det är kvinnodominerade yrken?
  – Inte bara. Lågavlönade branscher är ofta synonymt med kvinnodominerade, de får slåss med näbbar och klor för att få upp lönerna. Medan högavlönade förbund inte behöver fokusera så mycket på lönefrågan och kan därför göra förbättringar när det gäller villkor. Men vi har inte haft tillräckligt fokus på visstidsfrågan och prioriterat. Det är bara att erkänna.

Villkor för visstidsanställda i åtta förbunds avtal

Kvinnodominerade förbund: 

Kommunal (SKL-avtalet):
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
NEJ
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
NEJ
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
NEJ
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
JA

HRF:
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
JA
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
NEJ
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
JA
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
NEJ

Handels:
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
JA
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
NEJ
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
JA
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
JA

Fastighets:
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
Ej reglerat
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
NEJ
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
JA
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
NEJ

Mansdominerade förbund:

Byggnads:
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
Ej reglerat
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
NEJ
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
JA
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
NEJ

IF Metall:
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
JA
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
JA
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
JA
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
NEJ

Seko:
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
JA
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
NEJ
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
JA
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
NEJ

Transport:
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
JA
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
JA
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
JA
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
NEJ

Kommunal (Bussarbetsgivarna):
• Omfattas visstidsanställda av lönerevision?
JA
• Särskild skrivning om lön för visstidsanstställda.
JA
• Begränsningar av möjligheten att visstidsanställa förutom las.
JA
• Undantag från företrädesrätten för grupp visstidsanställda.
NEJ