Att vårda historien
är att handskas
varsamt och klokt
med framtiden…

Jag såg det i ögonen
på alla ungdomarna
som jag mötte på
judiska museet i Prag…

Där på väggarna
lyste alla namn på
deporterade och försvunna
judar
som vägledande
stjärnor i natten…
Att aldrig glömma
men krossa
hämnd och ondska
till stoft och smulor
på vägen vi vandrar.