Vid LO:s representskapsmöte i Stockholm i dag, onsdag, beslutades om en ny modell för hur den högsta ledningens löner ska fastställas. Ordföranden ska få en lön som motsvarar 3,5 industriarbetarlöner. Räknat på 2010 års lönenivåer skulle det ge 89 610 kronor i månaden, enligt underlaget som LO har tagit fram.
  Vice ordföranden och avtalssekreteraren får en lön som motsvarar tre industriarbetarlöner.

De fastslagna lönerna ska ses som takbelopp. Det innebär att andra ersättningar för uppdrag som är kopplade till jobbet räknas in, skriver Dagens Arbete.