Jag bökar runt i all sköns bråte

och hormoner och gammal mat

Jag nöffar och står i och fläsket det feta

mitt växer i kvadrat

Ja, av all sköns bråte

och hormoner och gammal mat

ska jag få just Ditt fläsk

av Mitt fläsk att växa i kvadrat!