På arbetsgivarsidan är man mer förtegna.
  – Vi är inne i slutförhandlingarna, säger Petter Skogar, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Både Kommunal och arbetsgivarna har sina respektive förhandlingsdelegationer inkallade torsdag, fredag (26-27 april). Ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström, vill inte spekulera i när det nya avtalet kan bli klart.
   – Vi har ett möte inplanerat mest för att vi behöver ta ställning till om vi ska ge våra förhandlare mandat att prolongera (förlänga i avvaktan på ett nytt avtal) avtalet, säger hon.
  Finns det något möte inplanerat mellan dig och Kommunals ordförande Annelie Nordström?
  – Nej men det brukar i så fall bestämmas i ett sent skede när det är väldigt uppenbart att det ska bli någonting.

Från både Kommunals och SKL:s sida framhåller man att det finns beredskap att fortsätta förhandlingarna under hela helgen. På måndag den 30 april går det gällande avtalet ut.
  Avtalsförhandlingarna berör cirka 355 000 kommun- och landstingsanställda medlemmar i Kommunal.