EU–kommissionens rapport för ökad sysselsättning som presenterades i onsdags innehåller flera förslag med rekommendationer till medlemsländerna för att få fart på tillväxten.

För första gången uttalar sig kommissionen för minimilöner. I rapporten sägs att risken för fattigdom bland löntagare med jobb är hög, framförallt i länder utan minimilöner. Att införa minimilöner kan enligt kommissionen vara ett sätt att verka för schyssta jobb som går att leva på.
  Om dessa löner ska bestämmas i lag eller kollektivavtal nämns inte i rapporten. Men kommissionen tycker att fack och arbetsgivare ska vara delaktiga när nivån på minimilönerna diskuteras.

Någon EU–miniminivå finns inte med i kommissionens förslag. Detta har också Europafacket sagt nej till. Europafacket vill också se minimilöner i medlemsländerna, i första hand genom kollektivavtal som i Sverige och där detta inte går genom lagstiftning.