Cheferna tror att högst tio procent av deras anställda kommer att utveckla psykisk ohälsa någon gång under arbetslivet. Rickard Bracken anser att det är en stor underskattning, eftersom siffror från Socialstyrelsen visar att mellan 20 och 40 procent av svenskarna lever med psykisk ohälsa.
  Mindre än hälften av cheferna, 46 procent, svarar att det finns rutiner för vad man ska göra om en anställd drabbas.

Undersökningen visar också att de som haft kontakt med psykisk sjuka har en mer positiv inställning än de som inte har haft det. Chefer som har anställda med psykisk ohälsa är till exempel mer villiga att anställa psykiskt sjuka, än de chefer som inte har anställda med psykisk ohälsa.
  Kampanjen Hjärnkoll är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer för patienter, brukare och anhöriga. Den har regeringens uppdrag att förändra attityderna till psykisk sjukdom.

Undersökningen är gjord av Novus och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser och bygger på svar från 429 chefer med personalansvar.