Skötaren arbetar på Gröndals psykosmottagning, som ingår i upphandlingen. Hela personalen på mottagningen har protesterat mot upphandlingen och i brev till landstinget bett att få slippa.

Det främsta motivet är omsorg om patienterna, som ofta har långvariga problem med svåra psykiska sjukdomar. Det är en skör grupp som riskerar att drabbas hårt av de förändringar som sker vid en privatisering, anser personalen. Det finns risk för att personal som jobbat länge slutar.
Men det finns också en oro för att de egna villkoren ska försämras, till exempel pension, semester och meddelarfrihet.
  – I ett privat företag har du ingen insyn alls, du har total sekretess, du har inte rätt att uttala dig. Jag tycker det är viktigt att ha den möjligheten, säger den anonyma skötaren.

Nästa vecka inleds upphandlingsprocessen som omfattar psykiatrin i Stockholms stadsdelar Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen, samt kommunerna Järfälla och Upplands Bro.
  Skälet till upphandlingen är att politikerna vill ha mer vård för pengarna, kortare väntetider och nya behandlingsmetoder. Det tycker man inte att man kan få om man behåller verksamheten i egen regi.
  – Jag önskar att vi kunde åstadkomma detta i egen regi, men det har inte visat sig möjligt, sa Birgitta Rydberg, FP, förste vice ordförande i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd i en intervju i P1 Morgon i veckan.

På Gröndals psykosmottagning har man redan en verksamhet som fungerar bra, därför finns det ingen anledning att upphandla verksamheten, tycker de anställda
  – Här är det inga väntetider. Vi har tillgänglighet, inga klagomål, folk söker sig hit, säger den anonyme skötaren.
  Socialdemokraterna och vänsterpartiet är helt emot upphandlingen, miljöpartiet är emot delar av den.
  Oppositionen tycker att tidigare privatiseringar skapat stora problem i psykiatrin, medan de styrande partierna tycker att privatiseringarna har gjort vården bättre.