SVAR: Det finns ingen lag som reglerar rätten att gå till läkare på betald arbetstid, men vissa kollektivavtal anger att arbetstagare ibland har den rätten. Vad som gäller för er eller vad som står skrivet i er personalhandbok går inte att besvara centralt. Vänd er till Kommunal lokalt.