SVAR: Avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning, men det finns ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag. De flesta som blir uppsagda får inget vederlag utan bara lagenlig uppsägningstid. Många arbetar under hela uppsägningstiden.