SVAR: Jag tolkar din fråga som att du idag arbetar mer än 75 procent och därför vill minska din arbetstid i samband med att du tar ut din pension. Varken lag eller avtal ger dig någon rätt att minska din arbetstid i samband med pensionsuttag, utan det är upp till din arbetsgivare att besluta om du ska kunna göra detta.
  När det gäller arbete och uttag av pension går det utmärkt att ta ut den allmänna pensionen och arbeta samtidigt. Det finns inga krav på att man ska minska sin arbetstid i samband med detta. När det gäller tjänstepensionen beror det på vilket avtal du omfattas av. Jag föreslår att du kontaktar din sektion för att få stöd och hjälp.