SVAR: Försäkringskassan ska i regel alltid motivera sina beslut. En tydlig beslutsmotivering är särskilt viktig vid ett beslut som är helt eller delvis negativt för den enskilde och anledningen till det är precis som du skriver att den enskilde ska få en så rättssäker behandling som möjligt. Kravet på beslutsmotivering finns också i förvaltningslagen och gäller för alla förvaltningsmyndigheter i Sverige. Av denna rättsregel framgår att Försäkringskassan i beslutet måste ange de skäl som bestämt utgången i målet. I annat fall bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om skälen i efterhand. Det enkla svaret på din fråga är alltså: nej, en myndighet får inte neka beslutsmotivering.
  Problemet är att Försäkringskassan sannolikt menar att de visst har motiverat beslutet, men kanske inte på ett sätt som är lätt att ta till sig för den enskilde. Mitt råd till dig är att skriva konkreta frågor till Försäkringskassan angående ditt beslut och be om skriftligt svar. Om du ändå inte får en motivering tycker jag att du ska kontakta facket för råd och hjälp. Du har också möjlighet att anmäla Försäkringskassan till Justitieombudsmannen (JO) om beslutet saknar beslutsmotivering. Hur du går tillväga framgår på JO:s hemsida.