SVAR: Plommonstekelns angrepp syns tidigt när frukterna är unga eftersom det blir små, svarta hål efter larven. Larverna lever av kärnan och frukten faller av i förtid. På en månad kan varje larv äta upp till sex kart!  Den faller till marken med sista kartet och förpuppas  under trädet. Följande vår lägger sedan den färdiga stekeln sina ägg i blommornas foderblad. Men regelbundet grävande eller kultiverande av jorden under trädet försvårar för larven. När karten börjar falla lägger du ut ett skynke eller liknande. Många av karten innehåller larver och vittjar du fällan varje dag kommer angreppen att minska redan nästa år.
  Även dina krusbär är angripna av en stekel. Krusbärsbladsstekeln är en hungrig rackare som på kort tid kan äta av hela busken. Larven är upp till 20 millimeter lång, har svarta prickar på ryggen och kan uppträda i två generationer under sommaren. De brunstiga, flugliknande steklarna lägger sina ägg utmed nerven på bladens undersida. Som motåtgärd, plocka tidigt bort blad med ägg och nykläckta larver. Det är en enkel och effektiv bekämpning,  men kräver regelbundna kontroller.