Regeringens viktigaste mål för den ekonomiska politiken är full sysselsättning. Men nu räknar de med att arbetslösheten ökar under 2012.
  Ändå innehåller vårbudgeten inga nya arbetsmarknadssatsningar. Reformutrymmet är begränsat, konstaterar finansminister Anders Borg (M).
  – Vi återkommer med åtgärder som motverkar arbetslösheten för att motverka de strukturella svagheter vi har. Det handlar framför allt om åtgärder kring ungdomars arbetslöshet och integration, säger Anders Borg.

Först i den budgetproposition som presenteras i höst kommer det alltså att kunna presenteras skarpa förslag som underlättar för arbetslösa att få ett arbete. Som KA tidigare skrivit handlar det om att regeringen planerar att utveckla nystartsjobben och anställningsstöden, få fler i lärlingsanställningar och höja kvaliteten i yrkesutbildningarnas praktik.
  Regeringen förbereder också tydligare krav i försörjningsstöden och i etableringsersättningarna.

Enligt regeringens egen prognos stiger arbetslösheten från 7,5 procent 2011 till 7,8 procent 2012. 2013 räknar den med 7,7 procents arbetslöshet och 2014 6,9 procent.