De viktigaste frågorna gällde arbetstider och beredskapsersättning, enligt Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund. Några sådana förändringar kom inte med i avtalet för golfbanearbetare och trädgårdsanläggare, men Lenita Granlund är ändå nöjd.
  – Det blev inga försämringar i kollektivavtalet och de fick de lönenivåer som andra på arbetsmarknaden har fått, så vi känner ändå nu att vi lyckats få ett bra avtal, säger Lenita Granlund.
  Ulf Ekholm, ordförande för djur och natur-sektionen i Värmland, säger att medlemmarna på Karlstad golfklubb är nöjda, men att de självklart velat ha mer.
  – Det landade på 623 istället för 860 så nog känns det lite klent, säger Ulf Ekholm.
  – De är glada att de slipper strejka, de är fruktansvärt lojala mot arbetsgivaren.

Medlemmarna på Karlstad golfklubb, en av de arbetsplatser som skulle tas ut i strejk idag (måndag) om det inte blivit något avtal, vill inte själva uttala sig men Ulf Ekholm har haft nära kontakt med dem under processen. Han säger att varslet om strejk ändå för med sig positiva konsekvenser, eftersom medlemmarna på golfklubben blivit mer insatta i avtalsrörelsen och mer fackligt aktiva. Och det var bra att jobba på att minska det glapp som fanns mellan förbundet och medlemmarna, säger han.
  – En av pojkarna sa att det blev ju bara ett ettårigt avtal så då kan vi ju faktiskt strejka nästa år.
  Men det finns frågor som inte blev lösta. Arbetstidsförläggningen på golfbanor var en av Kommunals viktigaste frågor, eftersom arbetarna kan jobba väldigt många timmar på sommaren. Likaså att trädgårdsanläggarna inte får någon beredskapsersättning.
  – Vad gjorde att man gick med på avtalet, frågar sig Ulf Ekholm. Många viktiga frågor är inte lösta, men jag utgår från att våra kompisar har gjort så gott man någonsin kan.

Dessa frågor ska arbetsgrupper med båda parterna nu titta på. I frågan om arbetstid på golfbanor ska arbetsgruppen ta fram goda exempel på arbetsplatser där man löst årsarbetstiden på ett bra sätt. Men frågan kommer aldrig regleras i något avtal, enligt arbetsgivarsidan SLA (Skogs- och lantarbetsgivareförbundet). Det skulle innebära att arbetsgivarna får göra sig av med den helårsanställda personalen och istället ta in säsongsanställda eller från bemanningsföretag, enligt SLA:s förhandlingschef Maria Möller. 
  – Det kommer vi aldrig att gå med på någon gång. Om de ska ha full lön hela året så måste man ha förlagt deras arbetstid på sommaren. Annars är man säsongsanställd och jobbar väldigt mycket övertid, säger Maria Möller.

I trädgårdsanläggarnas avtal var beredskapsersättning viktigast, eftersom de idag inte har det i avtalet, säger Lenita Granlund. Idag gäller lokala lösningar som ser mycket olika ut. En arbetsgrupp ska titta även på detta. Frågan var inte tillräckligt utredd för att få in det i avtalet nu, säger Lenita Granlund.
  – Vi löser det i nästa avtal.
Även anställningsformer, visstid och säsongsanställningar, ska ses över av en arbetsgrupp.
  Avtalet ger rätt till arbetskläder på både golfbanor och trädgårdsanläggningar. Tidigare var det inte självklart att exempelvis visstidsanställda fick arbetskläder.

Vad Kommunal är nöjda med är också att alla grupper som respektive avtal gäller får samma löneökningar. Det finns olika lönenivåer beroende på vilken befattning man har. När Kommunal lade strejkvarslet ville SLA inte ge samma löneökning åt alla grupper enligt Lenita Granlund. Dessutom ville de försämra arbetstider och ob-ersättning, säger hon.
  Inom golf är man nu garanterad 623 kronor mer i lön och inom trädgårdsanläggning 698 kronor i månaden. Det motsvarar 2,6 procent på ett år, eller 2,8 procent på de 13 månader som avtalet gäller.
Lokalt kan arbetsgivare komma överens med Kommunal om en alternativ lönemodell, och den kan innebära att alla på arbetsplatsen inte får samma ökning. Då går man efter 2,8 procent av medellönen på arbetsplatsen istället och fördelar de pengarna.
  – Det är väldigt svårt att förhandla sig till något annat än märket som är satt till 2,6 procent, säger Lenita Granlund.

Richard Hammargren, trädgårdsanläggare i Kalmar, tycker också det är skönt att det inte blev någon strejk.
  – Man känner att man måste göra klart det man håller på med och just nu är det väldigt mycket, säger han.
  Han tycker att han fått lite dåligt med information om avtalsrörelsen och varför de egentligen skulle strejka. På ett informationsmöte med sektionen handlade det mycket om praktisk information om hur själva strejken skulle gå till.
  – Man har inte fått höra hur förhandlingarna gått, man vill ju veta om man ska strejka eller inte.
  Vad anser du om löneökningen på 698 kronor?
  – Det låter väl bra.

Golfavtalet

• Lönen höjs med 623 kr per månad, eller 2,6 procent på ett år.
• Rätt till arbetskläder för alla.
• En gemensam arbetsgrupp som ska ta fram goda exempel på arbetstidsförläggning över året.
• I en arbetsgrupp finns också frågan om hur parterna tillsammans kan finna lösningar på en fungerande företagshälsovård.
• Det nya avtalet gäller från den 1 april 2012 och löper till den 30 april 2013.

Trädgårdsanläggningsavtalet

• Lönen höjs med 698 kr per månad, eller 2,6 procent på ett år.
• Rätt till arbetskläder för alla.
• Frågan om beredskapsersättning ska diskuteras i en arbetsgrupp och ska vara klar innan sista december 2012. Även säsongsanställningar ska tas upp i en arbetsgrupp.
• I en arbetsgrupp finns också frågan om hur parterna tillsammans kan finna lösningar på en fungerande företagshälsovård.
• Det nya avtalet gäller från den 1 april 2012 och löper till den 30 april 2013.