Kommunfullmäktige i Falun har beslutat att lägga ut all personlig assistans på entreprenad. Majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot förslaget. Men tre socialdemokrater gick emot partiet och röstade igenom förslaget tillsammans med de borgerliga partierna.

Privatiseringen kommer innebära sämre avtal för de personliga assistenterna som nu arbetar för kommunen. I Falun finns det ett lokalt avtal med kommunen som bland annat innebär att assistenterna får full lön dygnet runt. I avtalet med de privata assistansföretagen får assistenter som sover på jobbet endast cirka 30 kronor i timmen.
  – Får jag välja mellan att göra försämringar för assistenterna eller för brukarna väljer jag assistenterna, säger Christina Knutsson (S), ordförande i socialnämnden och en av de som röstade för förslaget.

Socialförvaltningen i Falun har under flera år haft underskott i budgeten. Förra våren gav socialnämndens dåvarande ordförande Renée Andersson (S) förvaltningen i uppdrag att utreda om kommunen kunde spara pengar på att lägga ut assistansverksamheten på entreprenad. Enligt utredningen som presenterades i augusti skulle kommunen spara 21 miljoner kronor på förslaget.
  Socialdemokrater i socialnämnden var positiva till förslaget, men motståndet inom partiet var stort. På ett möte med Arbetarkommunen i september beslutades det att ett nämndbeslut inte räckte, förslaget skulle upp i kommunfullmäktige. Debatten om förslaget har därefter fortsatt, och dragit in fler grupper. Fackförbunden Kommunal och Ledarna har ställt sig kritiska till förslaget. Det har också mött motstånd från många brukare, gode män och anhöriga.

Vid fullmäktiges möte igår röstade alla socialdemokrater mot förslaget, utom gruppen från socialnämnden. Christer Johansson, ordföranden för socialdemokraterna i Falun, är mycket kritisk till förslaget.
  – Det är fel att sälja ut en så känslig verksamhet. Det måste finnas kommunala alternativ till de privata utförarna, säger han.
  Han anser att socialförvaltningens utredning av förslaget är ofullständig.  
  – Delar av de påstådda besparingarna kommer att skjutas över till annan kommunal verksamhet, dessutom förlorar kommunen 13 miljoner i statsbidrag, vilket inte tas med i beräkningarna. I slutändan kommer kommunen gå minus på förslaget, säger han.
  Vad bör göras åt socialförvaltningens budgetunderskott?
  – LSS-verksamheten i Falun är dyr jämfört med liknande kommuner. Man måste ta ett helhetsgrepp. Det finns stora möjligheter att effektivisera verksamheten, men det har inte ens utretts.

Socialnämndens ordförande Christina Knutsson håller inte med om att förslaget är dåligt utrett.
  – Vi har undersökt alla möjligheter till alternativa besparingar men det finns inga andra möjligheter till indragningar utan att brukarna drabbas, säger hon.