Avtalet med KFS löpte ut den sista mars. I förhandlingarna om ett nytt avtal ställer Kommunal krav enligt LO:s samordning, 860 kronor mer i månaden eller 3,5 procent.
  – Men vi kräver i denna förhandling ingen jämställdhetspott eftersom lönerna här ligger över brytpunkten, säger Tord Almlöf.

Den brytpunkt han talar om är att LO kräver en jämställdhetspott på 100 kronor per anställd inom avtalsområden där genomsnittslönen är lägre än 22 400 kronor i månaden.
  Arbetsgivarna erbjuder 2,6 procents löneökning, vilket de anser är märket som är satt i industriavtalen.