I torsdags samlades Kommunals avtalsdelegation för trafiken. De diskuterade bland annat vad de två arbetsgrupper ihop med arbetsgivarna uträttat sedan bussbranschavtalet blev klart förra året.
  Ena arbetsgruppen ska försöka få fram en samsyn mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna om individuella löner, den andra gruppen tittar på problem med arbetstider.

Enligt Susanne Gällhagen finns ännu inga gemensamma förslag från någon av arbetsgrupperna. Hon säger att lönearbetsgruppen har försökt att titta på vad som är problemet med individuella löner i dag.
  – Gruppen har jobbat med förslag på förbättringar i avtalet, som att det ska vara årliga utvecklingssamtal, mer delaktighet från de anställda, att det ska finnas en samsyn om lönekriterier, att de som har individuell lön får veta varför de har den lön de har och vad som krävs för att lönen ska öka, fortsätter hon.

I bussbranschavtalet står att individuell lön ska gälla för övriga grupper, det vill säga alla utom förare. Susanne Gällhagen säger att gruppen inte diskuterar om även förare ska ha individuell lön.
  – Detta är ingen förhandling. När förhandlingarna inleds nästa år kommer arbetsgivarna på nytt kräva att förarna ska ha individuell lön.
  Kommer Kommunal att gå med på det kravet?
  – Vi har inga sådana planer i nästa avtalsrörelse. Men vi vet inte vad som händer i framtiden. Vi kanske får ett så bra avtal vad gäller individuell lön att även förarna vill ha det, säger hon.

Enligt Susanne Gällhagen går det trögare i arbetsgruppen som diskuterar problem med arbetstider, bland annat att förare börjar och slutar på olika ställen.
  – Gruppen diskuterar schemaläggning men inget har hänt som jag kan berätta om, förklarar hon.
  Enligt nuvarande planer ska avtalsdelegationen inte träffas på nytt förrän i december då arbetsgrupperna ska vara klara.
  – Tanken är att vi då ska ha en gemensam konferens med arbetsgivarnas avtalsdelegation. Då ska vi diskutera de förslag som har kommit fram i arbetsgrupperna, säger Susanne Gällhagen.

Bussbranschavtalet

Bussbranschavtalet för personal inom privata bussbolag gäller från 1 juni 2011 till 31 maj 2013. Det blir inte aktuellt att förhandla om detta avtal förrän nästa år.
För att underlätta dessa förhandlingar enades Kommunal och Bussarbetsgivarna om att utse två gemensamma arbetsgrupper, för löner och arbetstider, för att försöka hitta en samsyn i dessa frågor.