Jag vill att Kommunal slutar föra samtal med bussarbetsgivarna om individuella löner för privata bussförare och att alla fackanslutna ”vi som är facket” får medlemsomrösta i denna viktiga fråga. Hur vida vi vill ha individuella löner eller inte.

Jag törs påstå att en majoritet av Sveriges bussförare inte vill ha differentierade löner. Därför vill jag betona det odemokratiska i att Kommunal just nu för samtal med bussarbetsgivarna om just ett sådant system.

Att medlemmarna inbördes börjar konkurrera om lönehöjningarna främjar inte sammanhållningen bland bussförarna. Samtidigt ger det arbetsgivarna ett redskap för att sätta ökad och ohälsosam press på de anställda. Snällare omdöpt till ”fördelning av lönemedel som gör verksamheten så kostnadseffektiv och lönsam som möjligt.”

Individuella löner skapar tysta arbetsplatser där det blir svårt att genomdriva ett seriöst arbetsmiljöarbete eller få någon att ställa upp seriöst på fackliga förtroendeuppdrag. Jag efterlyser därför en mer medlemsnära facklig organisation som tar till vara medlemmarnas intressen och vilja. Vid ett sektionsmöte 2011-12-08, på min egen arbetsplats Umeå lokaltrafik, tog vi beslutet genom en skrivelse att vi helt och fullt motsätter oss införandet av individuella löner för bussförare.

Torbjörn Vendestad,
medlem i sektion Umeå trafik