– Jag vet inte hur det blir. Jag är besviken på hela systemet. Vad är det för mening med att jobba och betala skatt när det inte finns några klara regler för handläggarna på Försäkringskassan?
  Frågan ställer Margareta som är 58 år. Hon har arbetat i hemtjänsten i Vadstena i fem år som timavlönad. Inför operationen bedömde läkarna att hon skulle vara sjukskriven tre till fem veckor. Därför gjorde hon sig inte tillgänglig för några fler pass. Sedan började hon fundera på hur det skulle bli ekonomiskt.  Arbetsgivaren ska betala sjuklön de första två veckorna, men den som är timavlönad får bara sjuklön de dagar som den är bokad. Därför vände hon sig till Försäkringskassan.
  – De sa att jag ska skicka in papper. Sedan får vi se. Jag har ingen aning om jag får ersättning för de första 14 dagarna, säger Margareta.

Redan i höstas förstod hon hur otryggt det är att vara timavlönad. När Margareta var sjuk stod hon utan ersättning både från arbetsgivaren och Försäkringskassan de första två veckorna. Hon berättar att en kollega som också var timavlönad var sjuk samtidigt och att kollegan fick ersättning från Försäkringskassan de dagar hon inte var bokad.
  Då insåg Margareta också hur viktigt det är att anmäla sig som arbetssökande.
  – Jag hade haft så mycket jobb att jag anmälde mig som icke arbetssökande på Arbetsförmedlingen, säger Margareta.

Men för att timavlönade ska få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är det nödvändigt att anmäla sig på Arbetsförmedlingen. Det gäller både sjukpenning och föräldrapenning.  När Margareta förstod det anmälde hon sig som arbetssökande igen. Samtidigt upptäckte hon att sjukpenningen beräknas på andra grunder eftersom hon avanmält sig.
  – Min nya årsinkomst räknas på de tre sista månadslönerna.

Det har stor betydelse för Margareta som fått färre timmar sedan kommunen startade en personalpool. Förr arbetade hon ungefär 75 procent, men nu har det blivit 50 procent. Egentligen skulle hon vilja arbeta heltid. Nu vet inte Margareta vad hon har att röra sig med ekonomiskt.
  – Jag är gift, har en man och är van att leva på liten fot. Man får rätta matsäck efter inkomst. Och inte unna sig något, i stället får man vända på slantarna.

Sjuklön och sjukpenning 

• Sjuklön betalas av arbetsgivaren de första 14 dagarna. Försäkringskassan betalar sjukpenning från dag 15.
• Om den som är timavlönad inte har rätt till sjuklön från arbetsgivaren, kan Försäkringskassan under vissa förutsättningar betala sjukpenning. Kravet är att man skulle ha jobbat eller att det är sannolikt att man skulle ha jobbat. Försäkringskassan tittar då på hur man arbetade innan man blev sjuk.
• Om man delvis skulle ha arbetat och delvis varit arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, kan man också få sjukpenning för den del man varit arbetssökande. Kravet är att man innan man blev sjuk var anmäld på Arbetsförmedlingen och beredd att ta ett arbete som Arbetsförmedlingen erbjuder.
• Försäkringskassan gör en bedömning av varje enskilt ärende.
Källa: Försäkringskassan