Hur kom det sig att du ville bli obduktionstekniker?
  – Tanken att jobba med döden har väl funnits där på ett eller annat vis. Jag har jobbat inom äldreomsorgen och mött döden många gånger. Så hittade jag en annons i er tidning och tänkte att jag chansar och skickar in. Jag kom på intervju och så blev jag antagen.

Vad får ni lära er?
  – Vi får lära oss att obducera först och främst. Höstterminen bestod av teori: psykologi, etik och anatomi och så var vi ute på en veckas praktik inom kyrko- och begravningsverksamhet. På våren har vi 15 veckors praktik och lite arbetsmiljölektioner.

 Sara Bodin.Sara Bodin.

Vad har du gjort tidigare?
  – Jag har jobbat som undersköterska inom äldre- och handikappomsorgen, och så har jag gått en bartenderutbildning i Göteborg.

Hur ser arbetsmarknaden ut för obduktionstekniker?
  – De har utbildningen just för att det är så många pensionsavgångar. Men det är först om ett år har vi fått veta nu, så vi får väl se hur det blir.

Utbildningen är i Stockholm och du bor i Bollnäs. Är du beredd att flytta för att få jobba som obduktionstekniker?
  – Nej, jag vill bo kvar hemma i Bollnäs och hoppas på jobb i Gävle. Jag har gjort praktiken i Gävle.

Hur har det varit att praktisera?
  – Det har varit jätteintressant. Man har fått perspektiv på livet, att det kan gå väldigt fort. Man vet aldrig när det sker.

Vad verkar vara det bästa med jobbet?
  – Att man hjälper de anhöriga att få reda på dödsorsaken. Att jag är en kugge i det hjulet.

Vad säger anhöriga och vänner när du berättar att du ska bli obduktionstekniker?
  – Både positivt och negativt. Vissa tycker att jag är tuff och modig och det känns ju jättebra. Och vissa tycker att jag är helt vrickad som vill syssla med det här. En person sa bokstavligen till mig att jag hoppas du inte kommer in. Och den personen var den första jag ringde och berättade att jag hade kommit in.