1. Varför har delade turer ökat just det senaste året?
  – Det blev en budget förra året med mer indragningar. Arbetsgivaren skyller på att vi har rätt till heltid. Eftersom många vill ha heltid, så blir det delade turer för att få ihop det.

2. Ökar sjukskrivningarna på grund av delade turer och långa arbetsdagar?
  – Vi ser att sjuktalen har gått upp på vissa ställen. Om man ser på all personal inom vård och omsorg så är det bara en liten ökning. Men i vissa grupper har det blivit en väldigt hög sjukfrånvaro.

3. Hur ser du på att personal på Våxnäs jobbar gratis på sina raster?
  – Det är något som absolut inte ska förekomma. Om man inte kan ta sin rast, så ska man skriva upp det och ta betalt för det.

 Margareta Styffe, Kommunal.Margaretha Styffe.
Foto: Johan Eklund

4. Är det acceptabelt att det ser ut så här 2012, att personalen har så långa arbetsdagar och inte ens tar ut sina raster?
  – Nej, det är det absolut inte.

5. Hur kan Kommunal acceptera delade turer?
  – Kommunal har inte gått med på delade turer i den bemärkelsen. Vi försöker kämpa med näbbar och klor att det inte ska finnas. Det vi kan göra är att påtala när vi får in scheman som inte stämmer med arbetstidslagen. Men om ett schema stämmer med arbetstidslagen, så går det inteatt komma åt schemat. Då gäller det att vi pratar med personalen, så att de verkligen tänker på vad de gör och att de slår larm när det blir för mycket. Och då kan vi begära en risk- och konsekvensbeskrivning, enligt arbetsmiljölagen.

6. Har det inte gått så långt ännu?
  – Nej personalen måste slå larm och tala om att nu måste vi göra någonting. Vi försöker vara ute och prata med våra arbetsplatsombud men det är inte alltid vi får veta, vi försöker ha diskussioner.

7. Är arbetsmiljölagen det enda vapen Kommunal har, eller finns det något annat facket kan göra?
  – Att fortsätta prata med arbetsgivarna och se till att de förstår vad som är på gång.

8. Kan Kommunal göra mer centralt?
  – Förbundet driver ju det som en av frågorna i avtalsrör­elsen.

9. Hur ser du på argumentet att det blir fler helger om man tar bort delade turer?
  – Det verkar inte stämma. Väldigt många jobbar varannan helg men har ändå delade turer. Jag kan inte riktigt köpa det argumentet. Det borde snarare vara så att den verksamhet vi har ska bedrivas på ett sätt så att vi har ordenliga arbetstider. För det gynnar alla.