I slutet av maj håller LO kongress under parollen ”Jag vill jobba”. Till den har LO-styrelsen tagit fram rapporten ”Full sysselsättning” med förslag som berör flera områden.
  – Vi vill ta ett krafttag för arbetsmiljön. Det skulle göra mycket för fler arbetstimmar i Sverige. Många har en sådan arbetsmiljö att de fysiskt inte orkar hela vägen, säger Ola Pettersson.
  Ett konkret förslag handlar om personer som riskerar att inte kunna arbeta ända fram till pensionen. För dessa vill LO se en möjlighet att gå ner i arbetstid med ett statligt stöd som också ska vara pensionsgrundande.

De grupper som löper störst risk att bli långtidsarbetslösa är personer som saknar gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda. Antalet personer som varit arbetslösa i mer än 24 månader har ökat de senaste två åren och är idag uppe i 70 000.
  För att fler personer ska få ett arbete föreslår LO ett nytt kunskapslyft, där arbetslösa ska få gymnasiekompetens med ett generöst studiestöd. LO vill också bygga ut de subventionerade anställningarna samt nyinföra beredskapsarbeten och plusjobb med avtalsenliga löner och villkor.
  LO vill också utreda hur den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden kan minimeras:
  – Arbetslösheten bland utrikesfödda går inte att förklara med traditionell analys, det finns element av strukturell diskriminering på den svenska arbetsmarknaden som man måste hantera. Det behövs nya åtgärder för det även om vi inte har några färdiga förslag idag, säger Ola Pettersson.

På den svenska arbetsmarknaden arbetar kvinnor fem procentenheter mindre än män. För att få kvinnor att arbeta mer vill LO se att heltid blir en rättighet – och att det bör ske avtalsvägen – och att barnomsorg och äldreomsorg byggs ut så att kvinnor inte tvingas arbeta mindre för att ta hand om barn eller äldre anhöriga. En tredelad föräldraförsäkring är ytterligare en del i LO:s bygge för ett ökat arbetsdeltagande bland kvinnor.

Andra förslag i rapporten

• Utredning om en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring
• Statligt stöd till företagshälsovård
• Alla yrkesförberedande utbildningar ska ge högskoleutbildning
• Effektivisera valideringssystemen
• Skapa ett nationellt centrum för arbetslivsforskning
• Ökade resurser till Arbetsmiljöverket
• Inför ett statligt finansierat system för stabilisering av kommunernas intäkter
• Staten bör medverka till ett system för korttidsarbete vid tillfälliga efterfrågebortfall i verksamheten, ett system som staten också bör stötta ekonomiskt