Svenskt Näringsliv kallade till presskonferens i Stockholm med anledning av det allvarliga läget i avtalsförhandlingarna. Budskapet blev att industrins ”märke” till varje pris måste försvaras och att jämställdhetspotten i själva verket är en låglönesatsning som hotar industrins framtid i Sverige.

Enligt Svenskt Näringsliv är det viktigt att industrin fortsätter att vara löneledande, de ska går först med att träffa avtal och inga andra grupper ska få mer, i procent räknat.
  Medan LO:s samordning talar om lönepåslag i kronor vill Svenskt Näringsliv fortsätta att räkna i procent. Det är därför fel enligt dem att en handelsanställd eller en undersköterska eller en bussförare får lika mycket i lönepåslag i kronor räknat som en industrianställd får.
  För då får den industrianställde mindre i procent räknat och kommer att kräva kompensation för detta.
  – Det är därför LO:s industriförbund har sagt nej till LO:s samordning. De vill inte ha mindre än andra räknat i procent, och jag förstår dem, säger Christer Ågren.

Han tycker att det är fel att pressa ihop lönerna för mycket på svenskt arbetsmarknad.
  – Ska det finnas någon premie för att ta på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter, frågar han och visar tydligt att han tycker att det ska vara så.
  Enligt honom är det mer kvalificerat att arbeta inom industrin jämfört med handeln eller andra branscher.
  – Ja, så är det, säger han.
  Hans lösning på att få mer jämställda löner är att kvinnorna byter jobb från vården och handeln till industrin.
  – Lösningen är en mer könsbalanserad arbetsmarknad, säger han.

Urban Bäckström, vd i Svenskt Näringsliv, tycker att LO leker med elden.
  – I ett debattinlägg i en tidning i dag skriver LO:s ledning att kampen för full sysselsättning är arbetarrörelsens mest grundläggande uppgift. Samtidigt ställer de lönekrav och varslar om konflikt som hotar jobben. Det är dubbelmoral, säger han.
  Urban Bäckström betonar att Svenskt Näringsliv har gjort upp med LO:s industriförbund, TCO och Saco om att industrins ”märke” ska gälla.
  – Vi är allstå överens med mer än två tredjedelar av fackförbunden i Sverige. LO har inte stöd för sina krav hos övriga på svensk arbetsmarknad, förklarar han.

Magnus Hall, ordförande i skogsindustrierna, är kritisk till de sympativarsel som lagts av Pappers och andra fackförbund till stöd för Handels krav.
  – Vi har redan träffat avtal med Pappers. Ändå tvingas vi ta varsel. Sympativarsel är helt fel och unikt för Sverige, säger han.
  Christer W Jansson, ordförande i Svensk Handel, menar att LO har fel som påstår att konflikten inom handeln handlar om ökad jämställdhet.
  – Kvinnor och män tjänar lika mycket inom vår bransch, säger han.
  Han kan inte heller hålla med om att det är en jämställdhetsfråga att försöka minska löneskillnaden mellan handeln och industrin.
  – Vi har redan världens högsta handelslöner, säger Christer W Jansson.