Orden är miljardären Warren Buffets. Han citeras i New York Times 2006, där han häpnade över att han, som har råd, i procent betalar mindre inkomstskatt, även utan minsta avdrag, än sin sekreterare, samtidigt som han har så mycket större makt. Hans skatt är 17,4 procent, hennes runt 33 procent.
  Hur kan detta vara rätt? undrade han. Och frågan har inte blivit mindre brännande sedan dess.  Mellan åren 1979-2007 fick den superrika procenten i USA mestadelen av inkomstökningarna medan de 99 procenten fick en minskad andel. Tyvärr visar nya rapporter på samma utveckling med ökade klyftor och växande ojämlikhet över hela västvärlden. Skattebetalarna får slanta upp när finansmarknaderna kollapsar. Makthavarnas botemedel är ökade nedskärningar, som drabbar samma skattebetalare och håller de rika under armarna.

Är fattiglinjen Sveriges nya väg? Frågan ställs inte i Vänsterpartiets Flamman, utan i flashiga DI Weekend 12/2012. Ett tidens tecken. Sverige är inte en isolerad ö, ett lyckligt Pippi Långstrumpland, utan en kuliss av en välfärdsstat på väg neråt. Bakom skalet ser vi en välfärd med valfrihet som paradgren, men utan trygghet för medborg­arna, en arbetsmarknad med stora hål i skyddsnäten, en skola där kunskaperna sjunker och barn från fattiga hem har sämre chanser än välbeställdas barn. Till detta de nollklassade och ett försäkringssystem som systematiskt diskriminerar vårdens kvinnor.  Rapporter visar på ökade klassklyftor.
  Pågår det omvända klasskriget även i Sverige? Vi ser i alla fall en mycket högljudd och inflytelserik grupp högutbildade – och högermilitanta – tjänstemän som går till pr-attack. Inte för att minska den offentliga sektorn – tvärtom – utan för att privatisera och profitera på den. De vill trycka tillbaks de fattiga. De vill att samhället väljer väg, så att vi i stället för att beskatta de rika betalar skatt till deras vinst. Ett samhälle med privatiserade skatteinkomster, är det vad medborgarna vill ha? Svaret är sannolikt nej. Experimentverkstadens exempel förskräcker.

Det är kanske inte så konstigt att S går som en raket i opinionsmätningarna just nu. Förhoppningarna är stora. Finns det en politik som kan möta dem? Högerns hat mot välfärdsstat och socialdemokrati ska inte underskattas, varnade historikern Tony Judt. Det kan vara en nyttig påminnelse för alltför godtrogna politiker.