Centerpartisten Sven Sunesson är ordförande i regionförbundets trafiknämnd som är politiskt ansvarig för upphandlingen av ny kollektivtrafik i Kronoberg från juni 2013.
  Vid den upphandling som nu pågår vägrar nuvarande entreprenören Veolia att lägga in ett nytt anbud. Även Nobina och Arriva avstår från att delta i upphandlingen.
  Orsaken är missnöje med anbudsunderlaget som enligt dessa bolag avviker från den mall som branschens parter kommit överens om.
Veolia har därför beslutat att säga upp berörd personal från den dag bolagets trafik upphör i länet nästa sommar.

Christina Stefan, Kommunals sektionsordförande för trafikpersonal i Kronoberg, säger att personalen måste garanteras anställningstrygghet.
  – Vi kan inte påverka Veolias beslut eller själva upphandlingen. Därför är det rimligt att ge oss anställningstrygghet. I fyra års tid har vi krävt att vid nästa upphandling måste kravet vara att all berörd personal som så önskar ska tas över av den entreprenör som eventuellt tar över trafik från Veolia, fortsätter hon.
  Christina Stefan tycker inte att det är acceptabelt att förare som har kört eller servat buss i 15–20 år ska behöva stå med mössan i hand och be om jobb hos en ny arbetsgivare för att politiker har bestämt att jobbet ska auktioneras ut till det företag som bjuder lägst.
  – Vi tänker slåss för vår rätt. Om det behövs så strejkar vi, hotar hon.

Sven Sunesson säger sig förstå bussförarnas krav. Men han är inte beredd att ställa krav om anställningstrygghet.
  – Vi följer de spelregler som gäller vid upphandling. Dit hör inte att ställa krav om anställningstrygghet.
  SL i Stockholm ställer krav om anställningstrygghet när de upphandlar busstrafik. Varför kan inte Kronoberg ställa samma krav?
  – Det är inget krav som har lyfts fram inom regionförbundet.
  Men vad tycker du som Centerpartist och ansvarig politiker?
  – Jag tycker att det fungerar förträffligt med de regler vi har i dag. En ny entreprenör måste få chans att forma sitt eget lag. Men jag tror för den skull inte att personalen vid Veolia blir utan jobb. Vi kommer att utöka trafiken och det är brist på förare i länet.
  Men nya entreprenörer kommer att få möjlighet att vraka och välja bland dem som på grund av er upphandling blir uppsagda från Veolia?
– Ja, så är det.