I en ny rapport förespråkar Kommunal en höjning av taket för sjukersättning. Enligt förslaget ska taket höjas från 330 000 kronor om året till 521 000 kronor om året. Orsaken är att det under senare år blivit färre som får ut 80 procent av sin lön i sjukersättning.
  I mitten av 1980-talet var det bara en tiondel av alla löntagare som tjänade mer än takgränsen, 2009 hade de ökat till en tredjedel. I dag är den högsta ersättningen man kan få 80 procent av 27 500 kronor i månaden, med Kommunals höjning skulle den öka till 80 procent av drygt 43 400 kronor i månaden. En lön som ligger långt över de flesta Kommunalares löner.

 

Anneli Nordström.Annelie Nordström.
Foto: Agnes Stuber

Orsaken till att man ändå väljer att driva frågan är att allt fler höginkomsttagare väljer att teckna privata sjukförsäkringar och att det på sikt är ett hot mot en generell sjukförsäkring.
  – Drar höginkomsttagarna från sjukförsäkringen så står våra medlemmar där, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.
  Enligt rapporten har höginkomsttagare bättre hälsa än låginkomsttagare.  Hon menar att sjukförsäkringen är viktigare för låginkomsttagare än för andra.
  – Även om låga löner är ett problem för våra medlemmar så är dålig hälsa ett lika stort. De har väldigt belastande yrken och är stora konsumenter av sjukförsäkringen. För dem är det angeläget att den är stabil och ger alla det de behöver. De är en grupp som skulle ha svårt att få teckna en bra sjukförsäkring hos privata försäkringsbolag eftersom risken blir för stor.

Om förslaget ska gå att genomföra måste man väcka opinion och få till en bred enighet mellan olika grupper i samhället. Ett första steg är att enas om en gemensam linje inom LO, en motion om frågan kommer att tas upp på LO-kongressen i maj.
  Går den igenom kommer hela LO stå enade bakom förslaget men det stannar inte där, flera fackförbund inom SACO och TCO är redan positiva. Peter Hellberg, vice ordförande för TCO, uppskattar att Kommunal kommer med det här initiativet.
  – Jag blev glatt förvånad. TCO har många medlemmar som tjänar över taket. Vi har diskuterat åt det här hållet själva. Vi alla gynnas av en höjning, säger han.