– Vi har sett att det absolut viktigaste för pensionens storlek är avgiften, säger Kommunals ombudsman Anne-Maria Carlsgård, som förhandlat fram de nya villkoren.

Tjänstepensionen, eller avtalspensionen, är den del som arbetsgivaren förbundit sig att betala genom kollektivavtal. Den är tillsammans med den allmänna pensionen det du ska leva på som pensionär, och hur mycket du fått ihop kan påverka ditt liv rejält.
  – Det är en väldigt viktig del av din totala pension, det kan utgöra mer än hälften, säger Carita Lindborg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
  Det är därför avgifterna har så stor betydelse. Ju mer pensionsbolagen tar betalt för att ta hand om pengarna, desto mindre kvar att leva på.
  De nya villkoren i avtalet, kallat KAP-KL, gäller mer än 300 000 kommunalare inom kommun och landsting. De innehåller ett tak på 75 kronor i fast avgift, och max 0,2 procent i rörlig avgift.

KA har bett KPA Pension att räkna på vad en kommunalt anställd 35-åring kan tjäna på avgiftssänkningarna. Det handlar om minst 20 000 kronor mer i pension. Och att lägre avgifter får stor effekt håller fler experter med om.
  – Om man tittar på att du ska spara tio, tjugo eller trettio år så handlar det om tiotusentals kronor som du får mer i pension, i stället för att betala det till bolagen, säger Lars Olov Ohlsson, ansvarig för Pensionsvalet, som administrerar pensioner.
  Allra mest tjänar unga personer på sänkta avgifter. Äldre har redan betalat det högre priset, medan unga sparar framåt till lägre kostnad.
Från 2014 finns en rätt att flytta pengarna, och de lägre avgifterna ska gälla bakåt i tiden. Det har KPA redan infört.

De lägsta avgifterna finns i de tryggare formerna av pensionssparande, det som kallas traditionella livförsäkringar. Det kan bli dyrare att placera i fondförsäkringar, som innebär att du själv ska ta större risker med placeringarna. Många hoppas att  det ska ge mer avkastning och därför högre pension, men man kan inte räkna med det.
  – Det finns ingen vetenskaplig koppling mellan hög avkastning och hög avgift. Vårt verktyg Räknehjälpen visar att det har gått mycket upp och ned och har inte varit så gynnsamt på längre sikt, säger Carita Lindborg på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Fotnot: Räknehjälpen är ett webbaserat verktyg för att jämföra tjänstepensioner, läs mer här.

Tjänstepension

• Tjänstepension är den del arbetsgivare sätter av enligt kollektivavtal. För många är det 4,5 procent av lönen och du kan själv välja hur du vill placera pengarna.
• De nya avgifterna som bolagen får ta ut gäller anställda inom kommun och landsting, avtalet KAP-KL. Jobbar du till exempel inom privat vård eller som personlig assistent har du redan fått sänkt avgift.

Avgifterna får stor betydelse

• Maria blir 35 år i år och jobbar som vårdbiträde på ett kommunalt äldreboende. Hon tjänar 21 650 kronor i månaden. Hon gör inget val och hennes pengar hamnar hos KPA Pension. I och med de lägre avgifterna får hon drygt 20 000 kronor mer i avtalspension. Jämfört med avgifter KPA hade fram till 2009 handlar det om nästan 80 000 kronor mer. Totalt kommer hon nu att få ut 3436 kronor per månad i avtalspension, eller 238 kronor mer i månaden.

Så har KPA räknat:
Maria är född 1977-01. Vi räknar med en intjänad pension fr.o.m 2004.
  Den årliga avkastningen sätts till 5% årlig avkastning. Återbetalningsskydd ingår.
  Hennes lön är 21650, Kommunals medellön, och den är konstant. Uträkningarna är i dagens penningvärde.

Så här blir pensionskapitalet vid 65 för Maria:
Med avgifter fram till 2009: 999 532 kr
Med avgifter fram till 2012: 1 058 720 kr
Med avgifter from 2012: 1 079 490 kr

Så mycket får Maria per månad:
Med avgifter fram till 2009: 3198 kronor
Med avgifter fram till 2012: 3379 kronor
Med avgifter fr.o.m 2012: 3436 kronor