– En bransch som fått så många riktade subventioner betalade av skattebetalarna utan att det ger resultat i fler arbetstillfällen – det är orimligt, säger Malin Ackholt, ordförande i Hotell- och Restaurangfackets a-kassa till KA.

Vid årsskiftet sänktes krogmomsen i syfte att ge fler arbetstillfällen inom hotell- och restaurangbranschen. Men nu visar siffror från HRF:s a-kassa att antalet medlemmar som får arbetslöshetsersättning ökar.
  – Vi kan inte se några effekter av momssänkningen. Heltidsarbetslösheten ökar, tillströmningen av nya arbetslösa ökar och antalet arbetslösa som kommer från arbetsmarknadsåtgärder ökar, säger Malin Ackholt.
  Sänkningen av restaurangmomsen beräknas kosta 5,4 miljarder kronor (2012-2015) och har kritiserats från bland annat oppositionen för att vara verkningslös.

En annan av regeringens reformer för att få bukt på ungdomsarbetslösheten är den halverade arbetsgivaravgiften för unga. Och den satsningen verkar inte ens statsministern själv tro på längre. I en intervju i gårdagens Dagens Nyheter konstaterade Fredrik Reinfeldt att förslag som gör det billigare för arbetsgivare att anställa ungdomar inte verkar ge fler jobb.
  Hittills har den halverade arbetsgivaravgiften kostat 51,5 miljarder kronor, enligt DN.
  DN har tidigare visat att just hotell- och restaurangbranschen är den bransch som fått störst procentuell sänkning av arbetsgivaravgiften i förhållande till sina lönekostnader. Samtidigt har Hotell- och restaurangfacket inte sett några positiva effekter för sina unga medlemmar.
  – Vi kan inte se någon större skillnad när vi tittar på åldersgrupper som är arbetslösa. Däremot ser vi att de stora företagen fått rejält ökade intäkter. Det är oerhört beklagligt att vi trots så kostsamma reformer i form av skattelättnader inte ser fler arbetstillfällen, säger Malin Ackholt.

HRF höjer arbetslöshetsavgiften med 50 kronor. Arbetslöshetsavgiften är den del av avgiften till a-kassan som beräknas efter hur stor del av a-kassans medlemmar som är arbetslösa. Ett räknesätt som regeringen införde 2007.
  HRF har varit positiva till momssänkningen för att de vill se en enhetlig moms i branschen. De har dock inte sett det som en arbetsmarknadsåtgärd för fler arbetstillfällen.