Göran Greider.Göran Greider. Foto: Bengt Oberger

Varför har du engagerat dig i Lukaspassionen där texter från Lukasevangeliet blandas med nyskrivna texter av dig?
  – Alla fyra evangelierna är fantastiska berättelser. Jag fascineras av den värld som öppnar sig när man läser om konflikter och om människorna längst ned. Det är dramatiskt laddade berättelser.

Vad har Lukasevangeliet att säga oss i dag?
  – Det känns väldigt nära vår egen tid, jag tänker på alla konflikter och soldater, Irakkriget till exempel. Men det viktigaste är nog att alla människor har samma värde i evangelierna. Huvudpersonerna är de som är fattiga, inte de som är rika och mäktiga, och det är ett nytt fokus.

Din text har en rad som lyder ”Gul och vit och röd” Påskens vilda färger skriker liv och död” – vad handlar dina sånger om?
  – Lukasevangeliet har många kvinnor i centrum och en sång handlar om Maria Magdalena, en annan om Petrus som mår taskigt efter att han förnekat Jesus. Det är ett femtontal texter.

Varför har du velat göra detta?
  – Jag har skrivit mycket om Jesusgestalten och evangelierna de senaste tio åren. Det har varit asroligt att skriva rimmade texter, sånger som ska passa till melodierna. En del är som psalmer. Utmaningen är att försöka hitta ett uttryck som är så enkelt som möjligt, man kan inte argumentera som man kan i en tidningstext.

Innehåller evangelierna verktyg som vi kan använda oss av idag när det kommer till klassfrågor och orättvisor?
  – Jag tror att alla – både de som är kristna och de som inte är det – har en uppfattning om att Jesusgestalten företräder den som är längst ned. Det verkar ha gått fram trots allt som kyrkan har sagt. Jesusgestalten själv var ju inte kristen – berättelsen om Jesus ägde rum innan kyrkan byggdes. Han är mer av en Martin Luther King-gestalt.

Är du själv troende kristen?
  – Troende kan jag kalla mig, men inte kristen. Jag tror inte på återuppståndelsen och Bibeln i sig.