SVAR: Jag kan inte säga varför du inte fått rätt till ersättning eftersom jag behöver mer uppgifter om ditt ärende. Men om man anser att vi fattat ett felaktigt beslut har man rätt att få det omprövat av a-kassan. Tycker man att även omprövningen ger ett felaktigt beslut, har man rätt att överklaga det till förvaltningsrätten. Det går till på samma sätt som en omprövning. Det räcker alltså med att man skriver ett brev, där man talar om vad man anser är fel och hur man tycker att beslutet ska vara. Den rätten bör man utnyttja om man anser att våra beslut är felaktiga.