I föreläggandet kommer Arbetsmiljöverket med hård kritik på sex punkter. Det handlar om
• uppföljning av en psykosocial personalenkät som visat på stora risker.
• brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• ledningens kunskaper om arbetsmiljöarbete.
• flera förändringar i verksamheten, bland annat tydliga rutiner för riskbedömning.
• att tillbuden måste utredas, sammanställas och återkopplas med skyddsombud.
• att riskerna för hot och våld måste undersökas.

Britt-Marie Söderberg säger att problemen har pågått i flera år. Och när facket skickade ut en psykosocial personalenkät fick man svart på vitt.
  – Den visar bottennoteringar på alla ställen. Den har jag redovisat tre gånger för Anders Åkerberg, vår driftschef.
  Britt-Marie Söderberg, vittnar om personal som går på knäna:
  – Det är ohållbart. Personalen mår dåligt på alla sätt och vis, de sover inte på nätterna, de har ont i magen. Vi är på jobbet jämt. Och det innebär att vi inte vilar när vi kommer hem, vi är som disktrasor.

Kommunalarbetaren har varit i kontakt med driftchefen Anders Åkerberg som hänvisar alla frågor om arbetsmiljö till Sirius-Humanums vd Anders Malmqvist. Vi har sökt Malmqvist utan resultat.
  Företaget har nu fram till 1 juni att åtgärda bristerna.

Sirius-Humanum

• Bedriver verksamhet i ambulanssjukvård, patienttransport och personlig assistans.
• Förlorade nyligen en stor ambulansupphandling i Stockholm.
• Består av fem dotterbolag, varav dotterbolaget i Skåne har gått i konkurs. Verksamheten har där övergått till Falck Ambulans.