SVAR: Det beror på vilken semesterlösning du har. Följer du semesterlagens bestämmelser måste du ha tjänat in semestern och då räknas både intjänandeåret och semesteråret från 1 april till och med 31 mars. Intjänandeår är det år du kvalificerar dig för semester och semesterår är det år du tar ut semestern, vilket är året efter. Dessa dagar är då intjänade.
  Står det i kollektivavtalet att intjänandeår och semesterår sammanfaller brukar det vara kalenderår som gäller, det vill säga från 1 januari till och med 31 december. Om du då tagit ut årets semesterdagar och sedan avslutar din anställning i förtid, har du tagit ut fler dagar än du hade rätt till. Det kan leda till att du i vissa fall blir återbetalningsskyldig. Sektionen kan hjälpa dig.