SVAR: Visst är det olyckligt att ett lönesteg bara tas bort utan att de anställda kompenseras för detta. Om de 1 700 kronorna funnits kvar hade skillnaden mellan er och övriga varit större. Men bara under en viss tid. För att kunna påverka är det oerhört viktigt att ni deltar aktivt i alla typer av möten som har med lön att göra. Framför allt är det viktigt att ni tar reda på vad som ger en bra eller bättre löneutveckling. Detta har ni möjlighet att påverka, både genom de individuella samtalen, men också genom diskussioner med Kommunal lokalt.