SVAR: Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt till hel ledighet för vård av barn tills barnet är 18 månader, oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte. Därutöver har en förälder rätt till hel ledighet medan föräldern får hel föräldrapenning. Detta gäller även föräldrapenning på lägstanivån. Ersättningen betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de rätt till 240 dagar var. Förälder som har ensam vårdnad har rätt till alla 480 dagarna.
  Någon rätt till hel ledighet när föräldrapenningen är slut finns inte. Däremot har man rätt till delledighet med högst en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta år. En arbetstagare som har rätt till hel föräldraledighet får ta ut hel ledighet de dagar som den begär. Ledigheten får delas upp i högst tre perioder för varje kalenderår. Om föräldrapenningen är slut, finns ingen rätt till hel ledighet enligt föräldraledighetslagen och arbetsgivaren kan neka ledighet.